Dom Pracy Socjalnej


Dom Pracy Socjalnej
ul. Okólna 7, 98-300 Wieluń
tel. (43) 886-07-50

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek od godz 8:00 do 18:00.

Dom Pracy Socjalnej prowadzi:

 1. świetlicę środowiskową w Wieluniu (dwie grupy: dla dzieci i dla młodzieży);

 2. świetlicę środowiskową w Olewinie;

 3. świetlicę seniora;

 4. punkt pomocy wolontarystycznej;

 5. punkt wydawania ciepłego posiłku (w okresie zimowym).

Celem placówki jest:

 1. wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.
  Placówki wsparcia dziennego, jakimi są świetlice środowiskowe, otaczają dzieci i młodzież opieką wychowawczą:

  • tworzą warunki do nauki,

  • rozwijają zainteresowania i uzdolnienia - wspomagając wszechstronny rozwój wychowanków,

  • wyrównują braki wychowawcze,

  • organizują dzieciom i młodzieży czas wolny.

  • eliminują zaburzenia zachowania.

 2. stworzenie ludziom starszym i samotnym warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu;

 3. szerzenie idei wolontariatu wśród osób potrzebujących pomocy i tych, którzy pragną pomagać innym;

 4. zapewnienie jednego gorącego posiłku w okresie zimowym osobom najuboższym, najbardziej potrzebującym tej pomocy.

Imię:
Agata
Nazwisko:
Torchała
Tytuł:
Kierownik DPS
Email:
atorchala@mgops.wielun.pl
Telefon:
tel. (043) 886-07-50
Opis:
 1. Kierownik Domu Pracy Socjalnej podlega bezpośrednio kierownikowi MGOPS.

 2. Kierownik DPS zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania DPS zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi kierownika MGOPS oraz zadaniami realizowanymi przez DPS i MGOPS.

 3. Kierownik DPS odpowiada w szczególności za:

  • prawidłową organizację pracy DPS,

  • inicjowanie działań opiekuńczo-wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży,

  • realizację porozumień zawartych pomiędzy kierownikiem MGOPS a przedstawicielami wspomnianych jednostek organizacyjnych w sprawach działań pomocowych oraz organizowanie tych działań,

  • inicjowanie i nadzór nad przygotowaniem imprez kulturalno-oświatowych wynikających z roli, jaką pełni DPS - na terenie DPS i na zewnątrz,

  • koordynowanie działalności poszczególnych placówek DPS i czuwanie nad właściwym ich funkcjonowaniem oraz zapewnienie bieżącej obsady pracowniczej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Maria Gieroń , w dniu:  12‑10‑2007 09:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Konieczny
email: zkonieczny@mgops.wielun.pl tel.:(43) 8431206 fax: (43) 8434322
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑03‑2021 10:16:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive