Warsztat Terapii Zajęciowej


Warsztat Terapii Zajęciowej
Olewin 92B, 98-300 Wieluń
tel./fax (43) 842-89-22

e-mail: wtz@mgops.wielun.pl

Godziny funkcjonowania:
poniedziałek - piatek godz. 7:00 - 15:00

Warsztat Terapii Zajęciowej jest działem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu powołanym Uchwałą Nr XVI/117/96 Rady Gminy w Wieluniu z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/78/95 Rady Gminy w Wieluniu z dnia 28.12.1995 r. w sprawie uchwalenia Statutu MGOPS w Wieluniu - do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. z 2016 r. poz. 2046 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. Nr 63 poz.587).

Siedziba Warsztatu mieści się w Olewinie 92B, 98-300 Wieluń.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć w Warsztacie wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Przerwy urlopowe dla uczestników wynoszą 26 dni i są zawsze ustalane na początku każdego roku kalendarzowego.

Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.
Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w grupach terapii zajęciowej.
Na jedną osobę pracującą bezpośrednio z uczestnikami nie powinno przypadać więcej niż pięciu uczestników Warsztatu.
Liczebność grup terapeutycznych oraz pracujących w grupie terapeutów ustala się w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestników.

Zajęcia w Warsztacie są prowadzone zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii opracowanym corocznie dla każdego uczestnika Warsztatu przez Radę Programową Warsztatu. W trakcie realizacji tego programu może być on modyfikowany i zmieniany, jeśli wymaga tego aktualna sytuacja prowadzonego procesu rehabilitacyjnego.
Warsztat zapewnia warunki do pełnej realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii.

Zajęcia w Warsztacie odbywają się w pracowniach, zgodnie z programami Pracowni i indywidualnymi programami rehabilitacji i terapii uczestników oraz dziennym rozkładem zajęć:

  1. gospodarstwa domowego;

  2. rękodzieła;

  3. techniczna-aktywizacji zawodowej;

  4. plastyczno-ogrodnicza;

  5. komputerowo-multimedialna;

  6. porządkowo-zawodowa.

W Warsztacie prowadzona jest również rehabilitacja w zakresie rehabilitacji ruchowej.
W zależności od możliwości Warsztatu dopuszcza się możliwość działania kół zainteresowań, prowadzenia zajęć klubowych i innych form zajęć dodatkowych, tworzonych stosownie do potrzeb uczestników i realizowanych na terenie placówki i poza nią.

Imię:
Anetta
Nazwisko:
Nowaczyk
Tytuł:
Kierownik WTZ
Email:
anowaczyk@mgops.wielun.pl
Telefon:
tel. (043) 842-89-22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Anetta Nowaczyk , w dniu:  12‑10‑2007 09:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Konieczny
email: zkonieczny@mgops.wielun.pl tel.:(43) 8431206 fax: (43) 8434322
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑06‑2023 13:34:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive