Dział Ekonomiczny


Do zadań Działu Ekonomicznego należy:

  1. organizowanie obiegu dokumentacji gospodarczo-finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami;

  2. zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sporządzania okresowych sprawozdań;

  3. czuwanie nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów gospodarczo-finansowych, jak również nad celowością i rzetelnością wydatków;

  4. dokonywanie - w ramach kontroli gospodarczej - czynności kontroli wewnętrznej i bieżącej;

  5. czuwanie nad wykorzystaniem środków zgodnie z obowiązującą dyscypliną budżetową;

  6. czuwanie nad realizacją środków limitowanych;

  7. prowadzenie całokształtu księgowań syntetycznych i analitycznych niezbędnych do sporządzania bilansu i sprawozdań finansowych i budżetowych;

  8. przestrzeganie prawidłowości i zgodności z przepisami funkcjonowania jednostek w sferze działalności finansowej (kasowo-księgowej);

  9. prowadzenie składnicy akt oraz spraw odzieży ochronnej pracowników;

  10. prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych związanych z funkcjonowaniem MGOPS - sprawy gospodarcze, zaopatrzenie MGOPS w materiały biurowe, środki czystości.

Informacja wytworzona przez:
Maria Gieroń , w dniu:  12‑10‑2007 09:06:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Konieczny
email: zkonieczny@mgops.wielun.pl tel.:(43) 8431206 fax: (43) 8434322
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑01‑2021 10:54:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive