Dział Pomocy Środowiskowej, Świadczeń i Usług


Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej, Świadczeń i Usług należy:

 1. rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej, opiekuńczo-wychowawczych i socjalnych, w zakresie wspierania rodziny, łagodzenia skutków bezrobocia, integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie;

 2. organizowanie i prowadzenie działalności zmierzającej do zapobiegania stanom powodującym konieczność udzielania świadczeń w zakresie pomocy społecznej;

 3. rzetelne prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami;

 4. udzielanie i organizowanie świadczeń w placówkach pomocy społecznej - zgodnie z realnymi możliwościami MGOPS i wykazanymi potrzebami podopiecznych:

  • pieniężnych,

  • w naturze,

  • w usługach;

 5. inicjowanie i podejmowanie odpowiednich przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji świadczeń;

 6. przygotowywanie decyzji w sprawach przyznawania świadczeń w zakresie pomocy;

 7. składanie sprawozdań, analiz i bieżących informacji z realizacji powierzonych zadań;

 8. czuwanie nad wykorzystaniem środków finansowych na pomoc społeczną zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 9. prowadzenie działalności związanej z wydawaniem artykułów w naturze;

 10. prowadzenie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem i obsługą komputerów, programów komputerowych, systemów informatycznych i przetwarzaniem danych,

 11. prowadzenie Punktu informacyjnego i poradnictwa dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy.

 

Imię:
Beata
Nazwisko:
Antoniewicz-Kaja
Tytuł:
Spec. pracy socjalnej
Email:
bkaja@mgops.wielun.pl
Telefon:
519419391, (43) 843-43-22 wew. 38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Zdzisława
Nazwisko:
Bednarek
Tytuł:
Spec. pracy socjalnej
Email:
zbednarek@mgops.wielun.pl
Telefon:
519419392, (43) 843-43-22 wew.38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Elżbieta
Nazwisko:
Dobras
Tytuł:
Spec. pracy socjalnej
Email:
edobras@mgops.wielun.pl
Telefon:
519419386, (43) 843-43-22 wew.41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Milena
Nazwisko:
Kamińska
Tytuł:
Główny specjalista pracy socjalnej
Email:
mkaminska@mgops.wielun.pl
Telefon:
519419397, (43) 843-12-05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Ilona
Nazwisko:
Karbownik
Tytuł:
Starszy specjalista pracy socjalnej
Email:
ikarbownik@mgops.wielun.pl
Telefon:
519419399, (43) 843-12-05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Agata
Nazwisko:
Kolanek
Tytuł:
Starszy specjalista pracy socjalnej
Email:
akolanek@mgops.wielun.pl
Telefon:
519419388, (43) 843-43-22 wew.41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Agnieszka
Nazwisko:
Koniarczyk
Tytuł:
Spec. pracy socjalnej
Email:
akoniarczyk@mgops.wielun.pl
Telefon:
519419384, (43) 843-43-22 wew.40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Jolanta
Nazwisko:
Krysiak
Tytuł:
Starszy specjalista pracy socjalnej
Email:
jkrysiak@mgops.wielun.pl
Telefon:
519419387, (43) 843-43-22 wew.41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Małgorzata Krysztofińska
Imię:
Małgorzata
Nazwisko:
Krysztofińska
Tytuł:
Spec. pracy socjalnej
Email:
mkrysztofinska@mgops.wielun.pl
Telefon:
519419385, (43) 843-43-22 wew.40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Anita
Nazwisko:
Fajerska
Tytuł:
Starszy specjalista pracy socjalnej
Email:
afajerska@mgops.wielun.pl
Telefon:
519419394, (43) 843-12-05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 23 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Maria Gieroń , w dniu:  12‑10‑2007 08:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Konieczny
email: zkonieczny@mgops.wielun.pl tel.:(43) 8431206 fax: (43) 8434322
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑02‑2024 09:29:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive