Rada programowa WTZ


 1. W skład Rady Programowej obligatoryjnie wchodzą:

  • Kierownik Warsztatu z głosem decydującym w przypadku równomiernego rozłożenia głosów

  • terapeuci - instruktorzy terapii zajęciowej,

  • psycholog,

  • specjalista ds. rehabilitacji/rehabilitant.

  W posiedzeniach Rady Programowej może również uczestniczyć inne zaproszone osoby według aktualnych potrzeb bez możliwości brania udziału w podejmowaniu decyzji.

 2. Do zadań Rady Programowej należą:

  • Kwalifikacja kandydatów do uczestnictwa w Warsztacie

  • Opracowanie rocznego indywidualnego programu rehabilitacji i terapii dla każdego uczestnika Warsztatu i jego modyfikacja w miarę potrzeb oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację programu.

  • Nie rzadziej niż raz na pół roku dokonywanie oceny indywidualnych efektów rehabilitacji i terapii przy udziale uczestnika Warsztatu.

  • Co najmniej raz w roku dokonywanie okresowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii.

  • Co trzy lata dokonywanie kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii na podstawie oceny:

   • stopnia zdolności do samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego,

   • umiejętności interpersonalnych, w tym komunikowania się oraz współpracy w grupie,

   • stopnia opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, z uwzględnieniem sprawności psychofizycznej, stopnia dojrzałości społecznej i zawodowej oraz sfery emocjonalno-motywacyjnej.

  • Ustalanie składów osobowych poszczególnych grup terapeutycznych.

  • Określanie zasad dysponowania środkami finansowymi związanymi z treningiem ekonomicznym oraz ich przeznaczenia dla każdego uczestnika.

  • Podejmowanie decyzji o skreśleniu uczestników z listy Warsztatu.

Informacja wytworzona przez:
Anetta Nowaczyk , w dniu:  25‑04‑2008 13:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Konieczny
email: zkonieczny@mgops.wielun.pl tel.:(43) 8431206 fax: (43) 8434322
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑01‑2021 10:14:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive