Zamówienia publiczne


Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.: Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021"

12‑07‑2021 13:25:44

Wieluń, dnia 12 lipca 2021 roku

dot. sprawy nr MGOPS.261.66.2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu informuje, że w dniu 5 lipca 2021 roku zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, obejmującego realizację usługi w sprawowaniu bezpośredniej opieki wytchnieniowej nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią, stałą i długotrwałą opiekę nad tymi osobami na terenie Gminy Wieluń.

Wybrano ofertę cenową spełniającą wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego przedstawioną przez Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Wysoka 44, 90-037 Łódź.

Była to jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Katarzyna Tasarz

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne, przedmiotem których jest Świadczenie usług opiekuńczych podopiecznym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu w miejscu ich zamieszkania na terenie gminy Wieluń w 2021 roku

05‑01‑2021 12:55:59

Wieluń, dnia 31 grudnia 2020 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia
na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro
(zgodnie z art. 138 o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

w postępowaniu nr OPS.271.164.2020 pn. Świadczenie usług opiekuńczych podopiecznym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu w miejscu ich zamieszkania na terenie gminy Wieluń w 2021 roku udzielono zamówienia Wykonawcy:

Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
ul. Wysoka 44
90-037 Łódź

Okres obowiązywania umowy 1.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Wartość zamówienia – 552 000 zł

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu
Katarzyna Tasarz

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Sylwia Kielan , w dniu:  12‑10‑2007 09:21:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Konieczny
email: zkonieczny@mgops.wielun.pl tel.:(43) 8431206 fax: (43) 8434322
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑09‑2021 08:41:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive