Aktualności


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
video/x-msvideo
Rozmiar:
26MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

"Rodzina 500 plus"

01‑09‑2016 14:24:05

   Od dnia 1 kwietnia br., czyli od  momentu  uruchomienia  programu  "Rodzina 500 plus" mieszkańcy naszej gminy składają wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - osobiście w Samodzielnym Referacie Świadczeń Rodzinnych w Wieluniu, mieszczącym się przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 14, a także przez internet.

E-wnioski o świadczenie wychowawcze składane są za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl,  PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.     

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł miesięcznie przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie do ukończenia 18. roku życia, bez dodatkowych warunków, a także   dla pierwszego dziecka przy spełnieniu kryterium w przeliczeniu na osobę rodzinie 800 zł lub  1200 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.  

W okresie pierwszych dni, tj. do dnia 5 kwietnia br. wpłynęło do referatu 775 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (605 złożonych osobiście i 170 przekazanych elektronicznie), czyli około 1/ 3 z szacowanej liczby wniosków, których oczekiwano.

Większość wniosków złożonych elektronicznie jest jednak obarczona błędami, najczęściej popełniane błędy to m.in. brak wskazania pierwszego dziecka w składzie rodziny, w przypadku wnioskowania o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, brak wskazania współmałżonka w składzie rodziny, gdy wnioskodawca jest w związku małżeńskim, brak numeru PESEL członków rodziny, czy niekompletne dane teleadresowe wnioskodawcy.
Wszystkie osoby, których wnioski zawierają błędy poprosimy o ich skorygowanie.
Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze zorientowała się, że popełniła błędy we wniosku może złożyć raz jeszcze poprawiony wniosek online.

W celu wyeliminowania sytuacji związanych z nieprawidłowym przekazywaniem e-wniosków  zachęcamy mieszkańców naszej gminy do przynoszenia wniosków do siedziby referatu, gdzie od razu wnioski są weryfikowane pod kątem poprawności ich wypełnienia.

Samodzielny Referat Świadczeń Rodzinnych czynny jest w godzinach 7.30 do 15.30 (w razie potrzeby, godziny pracy są wydłużane). Wszyscy pracownicy referatu są bardzo mocno zaangażowani w pracę przy programie  "Rodzina 500 plus". Obsługa wnioskodawców przebiega bez zakłóceń, sytuacja jest na bieżąco monitorowana i czas oczekiwania na złożenie wniosku nie przekracza kilkunastu minut.

W siedzibie referatu, na tablicy ogłoszeń na bieżąco są wywieszane aktualne informacje w sprawie programu ''Rodzina 500 plus”, w tym pytania i odpowiedzi ministerstwa na najczęściej występujące zapytania.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej także na swojej stronie internetowej zamieszcza szczegółowe informacje o pracach nad programem "Rodzina 500 plus", które m.in. wyjaśniają rodzinom wiele wątpliwości związanych z programem.

Druki wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego można pobrać w siedzibie referatu lub ze strony internetowej ośrodka pomocy społecznej (bip-mgops.um.wielun.pl).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

"Rodzina 500 plus"

10‑02‑2016 11:26:48

W dniu 17 lutego 2016 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, określającą warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mieszkańcy naszej gminy będą mogli składać od momentu uruchomienia programu "Rodzina 500 plus", czyli od kwietnia 2016 r. w Samodzielnym Referacie Świadczeń Rodzinnych w Wieluniu, mieszczącym się przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 14.

Aktualne informacje o pracach nad programem "Rodzina 500 plus" można pozyskać na stronie http://www.mpips.gov.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Justyna Dybek , w dniu:  09‑02‑2009 12:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Konieczny
email: zkonieczny@mgops.wielun.pl tel.:(43) 8431206 fax: (43) 8434322
, w dniu:  09‑02‑2009 12:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑11‑2017 12:00:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie