Aktualności


Program „WSPIERAJ SENIORA” na rok 2020

18‑11‑2020 08:05:08

Na terenie miasta i gminy Wieluń został uruchomiony program” Wspieraj Seniora” na rok 2020. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii pozostają w domach. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszt zakupów pokrywa Senior.

Program adresowany jest do:

  • osób w wieku 70 lat i więcej , które pozostają w domu w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem Covid-19;
  • w szczególnych przypadkach dla osób poniżej 70 roku życia.

Osoby, które chcą skorzystać z tej pomocy mogą dzwonić na infolinię:

(22) 505-11-11

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę o pomoc do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu.

W celu uzyskania wsparcia można także dzwonić do M-GOPS w Wieluniu pod nr telefonu: (43) 843 43 22  lub (43) 843 12 05.

Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

„Usługi na rzecz niepełnosprawnych” - edycja 2020

02‑11‑2020 13:58:57

Informacja dotycząca Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu informuje, iż Gmina Wieluń została zakwalifikowana do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020, który jest realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Strategicznym celem Programu jest  wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Z wsparcia w ramach Programu mogą skorzystać osoby , których dochód nie przekracza 400% obowiązującego  kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz.1507 , z późn. zm.).

Gmina Wieluń na realizację zadania otrzymała środki w  kwocie 80.000,00 zł .

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Punkt informacyjny i poradnictwa dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu ul. Reformacka 3

06‑05‑2020 18:27:44

Tel./Fax (43) 8431205
E-mail: zi@mgops.wielun.pl

       W Punkcie informacyjnym w godzinach urzędowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Wieluniu prowadzone jest poradnictwo informacyjne oraz socjalne dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy domowej. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, w sytuacji gdy konieczny jest bezpośredni kontakt z pracownikiem Ośrodka, osobista wizyta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, będzie możliwa po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu z pracownikiem socjalnym.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w okresie epidemii koronawirusa

06‑05‑2020 17:49:26

Z uwagi na zmianę rytmu codziennego życia społeczeństwa wynikającego z działań podjętych przez władze państwa mających na celu zapobieganie i zwalczanie zakażeń wirusem SARS-CoV-2, a tym samym ograniczenia wynikające z przemieszczania się i izolacja, mogą negatywnie wpłynąć na liczbę osób narażonych na przejawy przemocy domowej. Z uwagi na uzasadnione przewidywania dotycząc zwiększenia liczby osób doznających przemocy w rodzinie, Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” opracował nową publikację pn. „Osobisty plan awaryjny”. Ten krótki poradnik zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie informacja_618039.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
video/x-msvideo
Rozmiar:
26MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

500+ na każde dziecko od 1 lipca 2019 roku

27‑05‑2019 10:30:05

Rozszerzenie programu "Rodzina 500 plus" także na pierwsze i jedyne dziecko to jeden z projektów wchodzących w skład tzw. nowej piątki.

Obecnie świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych – 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością.

Po rozszerzeniu programu 500 plus będzie przysługiwać na wszystkie dzieci do 18 lat. Prawo do świadczenia będą miały również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18 lat).

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać od 1 lipca online, a od 1 sierpnia także w urzędzie lub pocztą.

W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec i sierpień.

Znowelizowana ustawa wprowadza trzymiesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Obecnie świadczenie 500 plus przysługuje – co do zasady – od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Nowela umożliwi także przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu rodzicowi dziecka w razie śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres, lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku.

Obecnie z programu korzysta ponad 3,6 mln dzieci, czyli 52 proc. wszystkich dzieci do 18. roku życia. Według szacunków MRPiPS po rozszerzeniu programu skorzysta z niego 6,8 mln dzieci.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Justyna Dybek , w dniu:  09‑02‑2009 12:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Konieczny
email: zkonieczny@mgops.wielun.pl tel.:(43) 8431206 fax: (43) 8434322
, w dniu:  09‑02‑2009 12:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑11‑2020 08:07:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie