Zamówienia publiczne


Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021"

20‑09‑2021 14:57:00

Wieluń, dnia 20 września 2021 roku

dot. sprawy nr MGOPS.261.101.2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu informuje, że w dniu 10 września 2021 roku zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, obejmującego realizację usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na terenie Gminy Wieluń.

Wybrano ofertę cenową spełniającą wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego przedstawioną przez Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Wysoka 44, 90-037 Łódź.

Była to jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Katarzyna Tasarz

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.: Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021"

12‑07‑2021 13:25:44

Wieluń, dnia 12 lipca 2021 roku

dot. sprawy nr MGOPS.261.66.2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu informuje, że w dniu 5 lipca 2021 roku zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, obejmującego realizację usługi w sprawowaniu bezpośredniej opieki wytchnieniowej nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią, stałą i długotrwałą opiekę nad tymi osobami na terenie Gminy Wieluń.

Wybrano ofertę cenową spełniającą wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego przedstawioną przez Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Wysoka 44, 90-037 Łódź.

Była to jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Katarzyna Tasarz

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne, przedmiotem których jest Świadczenie usług opiekuńczych podopiecznym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu w miejscu ich zamieszkania na terenie gminy Wieluń w 2021 roku

05‑01‑2021 12:55:59

Wieluń, dnia 31 grudnia 2020 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia
na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro
(zgodnie z art. 138 o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

w postępowaniu nr OPS.271.164.2020 pn. Świadczenie usług opiekuńczych podopiecznym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu w miejscu ich zamieszkania na terenie gminy Wieluń w 2021 roku udzielono zamówienia Wykonawcy:

Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
ul. Wysoka 44
90-037 Łódź

Okres obowiązywania umowy 1.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Wartość zamówienia – 552 000 zł

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu
Katarzyna Tasarz

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Sylwia Kielan , w dniu:  12‑10‑2007 09:21:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Konieczny
email: zkonieczny@mgops.wielun.pl tel.:(43) 8431206 fax: (43) 8434322
, w dniu:  12‑10‑2007 09:21:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑09‑2021 14:58:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie