Dział Ekonomiczny


Do zadań Działu Ekonomicznego należy:
 1. organizowanie obiegu dokumentacji gospodarczo-finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami;
 2. zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sporządzania okresowych sprawozdań;
 3. czuwanie nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów gospodarczo-finansowych, jak również nad celowością i rzetelnością wydatków;
 4. dokonywanie - w ramach kontroli gospodarczej - czynności kontroli wewnętrznej i bieżącej;
 5. czuwanie nad wykorzystaniem środków zgodnie z obowiązującą dyscypliną budżetową;
 6. czuwanie nad realizacją środków limitowanych;
 7. prowadzenie całokształtu księgowań syntetycznych i analitycznych niezbędnych do sporządzania bilansu i sprawozdań finansowych i budżetowych;
 8. przestrzeganie prawidłowości i zgodności z przepisami funkcjonowania jednostek w sferze działalności finansowej (kasowo-księgowej);
 9. prowadzenie składnicy akt oraz spraw odzieży ochronnej pracowników;
 10. prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych związanych z funkcjonowaniem MGOPS - sprawy gospodarcze, zaopatrzenie MGOPS w materiały biurowe, środki czystości.
Imię:
Zofia
Nazwisko:
Czarna
Tytuł:
Główny księgowy
Email:
zczarna@mgops.finn.pl
Telefon:
(43) 843-43-22 wew.34, (43) 843-12-06 wew.34
Fax:
(43) 843-43-22
Opis:

Główny księgowy Ośrodka realizuje obowiązki i uprawnienia określone ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami) oraz w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zmianami)

 1. Do zadań głównego księgowego należy w szczególności:
  • przestrzeganie dyscypliny budżetowej
  • organizowanie właściwego obiegu dokumentów
  • prawidłowe i terminowe sporządzanie zewnętrznych i wewnętrznych sprawozdań finansowych
  • opracowywanie i planowanie budżetu oraz realizacja operacji budżetowych
  • sprawdzanie dokumentów, rozliczanie zaliczek
  • sporządzanie zestawienia obrotów i sald
  • kontrola miesięczna etatów, średniej płacy oraz wykonawstwa funduszu płac w poszczególnych okresach sprawozdawczych
  • prowadzenie księgowości i ewidencji majątku Ośrodka
  • dokonywanie odpowiedniego powierzenia majątku poszczególnym pracownikom Ośrodka.
 2. W zakresie realizacji zadań merytorycznych główny księgowy podlega bezpośrednio kierownikowi MGOPS.
 3. Głównemu księgowemu podlegają pracownicy ekonomiczno-księgowi.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Mirosława
Nazwisko:
Kucharczyk
Tytuł:
Starszy specjalista
Email:
mkucharczyk@mgops.finn.pl
Telefon:
(43) 843-43-22 wew.34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Katarzyna
Nazwisko:
Idasiak
Tytuł:
Starszy inspektor
Telefon:
(43) 843-43-22 wew.34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Maria
Nazwisko:
Klimas
Tytuł:
Starszy inspektor
Telefon:
(43) 843-43-22 wew.34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Maria Gieroń , w dniu:  12‑10‑2007 09:06:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Konieczny
email: zkonieczny@mgops.finn.pl tel.:(43) 8431206 fax: (43) 8434322
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑10‑2017 12:23:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive