Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Zbigniew Konieczny 26637
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Zbigniew Konieczny 26394
Aktualności Zbigniew Konieczny 26031
Zasiłek pielęgnacyjny Zbigniew Konieczny 25466
Zasady przyjęcia uczestników do Warsztatu Zbigniew Konieczny 24537
Rada programowa WTZ Zbigniew Konieczny 23699
Świadczenia opiekuńcze Zbigniew Konieczny 22925
Dział Ekonomiczny Zbigniew Konieczny 22552
Podstawa prawna działalności Zbigniew Konieczny 21484
Kierownictwo Zbigniew Konieczny 21372
Radca prawny Zbigniew Konieczny 20843
Majątek Ośrodka Zbigniew Konieczny 19079
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego Tomasz Byczak 18810
Świadczenie pielęgnacyjne Tomasz Byczak 17321
Świadczenia rodzinne Zbigniew Konieczny 15412