Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Dom Pracy Socjalnej Zbigniew Konieczny 27059
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Zbigniew Konieczny 26812
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Zbigniew Konieczny 26502
Zasiłek pielęgnacyjny Zbigniew Konieczny 25543
Zasady przyjęcia uczestników do Warsztatu Zbigniew Konieczny 24603
Rada programowa WTZ Zbigniew Konieczny 24107
Świadczenia opiekuńcze Zbigniew Konieczny 23046
Dział Ekonomiczny Zbigniew Konieczny 22768
Kierownictwo Zbigniew Konieczny 21864
Podstawa prawna działalności Zbigniew Konieczny 21542
Radca prawny Zbigniew Konieczny 20929
Majątek Ośrodka Zbigniew Konieczny 19100
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego Tomasz Byczak 18871
Świadczenie pielęgnacyjne Tomasz Byczak 17390
Świadczenia rodzinne Zbigniew Konieczny 15900