Zasady przyjęcia uczestników do Warsztatu


 1. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Kierownik Warsztatu

 2. Kandydat na uczestnika starając się o przyjęcie do placówki przedkłada:

  • podanie o przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej,

  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

  • posiadaną opinię psychologiczną i dokumentację medyczną,

  • posiadane ostatnie świadectwo szkolne.

 3. Kandydat jest zobowiązany do udzielenia personelowi Warsztatu wszelkich informacji mogących posłużyć do opracowania rzetelnej oceny kandydata i sporządzenia wstępnej informacji o kandydacie.

 4. Kandydat zobowiązany jest także do minimum dwukrotnego a nie więcej niż pięciokrotnego wzięcia udziału w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez Warsztat, w celu zapoznania się z uczestnikami, kadrą oraz specyfiką pracy oraz do rozmowy z psychologiem zatrudnionym w Warsztacie.
  Kandydat dojeżdża do Warsztatu we własnym zakresie; w uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika Warsztatu Kandydat może być dowieziony na zajęcia pod warunkiem, że zamieszkuje na trasie przejazdu i w samochodzie są wolne miejsca.

 5. Pierwszeństwo w przyjęciu do Warsztatu mają kandydaci, którzy rokują szanse na uzyskanie największych efektów w prowadzonych oddziaływaniach rehabilita-cyjnych i terapeutycznych.

 6. Kwalifikacji kandydatów do uczestnictwa w Warsztacie dokonuje Rada Programowa Warsztatu biorąc pod uwagę wskazania do uczestnictwa oraz możliwości Warsztatu do zapewniania odpowiednich warunków do pełnej realizacji procesu rehabilitacyjno - terapeutycznego dostosowanego do potrzeb i możliwości kandydata.

 7. Informacja o decyzji Rady Programowej w sprawie prośby kandydata o przyjęcie do Warsztatu jest przekazana w formie pisemnej.

 8. Kandydat ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Organizacyjnym Warsztatu i podpisania oświadczenia o jego przestrzeganiu podczas przebywania na terenie Warsztatu jak i podczas uczestnictwa w zajęciach.

Informacja wytworzona przez:
Anna Szymajtys , w dniu:  25‑04‑2008 12:48:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Konieczny
email: zkonieczny@mgops.wielun.pl tel.:(43) 8431206 fax: (43) 8434322
, w dniu:  25‑04‑2008 12:48:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑01‑2021 10:13:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie