Rada programowa WTZ


 1. W skład Rady Programowej obligatoryjnie wchodzą:
  • Kierownik Warsztatu z głosem decydującym w przypadku równomiernego rozłożenia głosów
  • terapeuci - instruktorzy terapii zajęciowej,
  • psycholog,
  • specjalista ds. rehabilitacji/rehabilitant.
  W posiedzeniach Rady Programowej może również uczestniczyć inne zaproszone osoby według aktualnych potrzeb bez możliwości brania udziału w podejmowaniu decyzji.
 2. Do zadań Rady Programowej należą:
  • Kwalifikacja kandydatów do uczestnictwa w Warsztacie
  • Opracowanie rocznego indywidualnego programu rehabilitacji i terapii dla każdego uczestnika Warsztatu i jego modyfikacja w miarę potrzeb oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację programu.
  • Nie rzadziej niż raz na pół roku dokonywanie oceny indywidualnych efektów rehabilitacji i terapii przy udziale uczestnika Warsztatu.
  • Co najmniej raz w roku dokonywanie okresowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii.
  • Co trzy lata dokonywanie kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii na podstawie oceny:
   • stopnia zdolności do samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego,
   • umiejętności interpersonalnych, w tym komunikowania się oraz współpracy w grupie,
   • stopnia opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, z uwzględnieniem sprawności psychofizycznej, stopnia dojrzałości społecznej i zawodowej oraz sfery emocjonalno-motywacyjnej.
  • Ustalanie składów osobowych poszczególnych grup terapeutycznych.
  • Określanie zasad dysponowania środkami finansowymi związanymi z treningiem ekonomicznym oraz ich przeznaczenia dla każdego uczestnika.
  • Podejmowanie decyzji o skreśleniu uczestników z listy Warsztatu.
Informacja wytworzona przez:
Anetta Nowaczyk , w dniu:  25‑04‑2008 13:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Konieczny
email: zkonieczny@mgops.wielun.pl tel.:(43) 8431206 fax: (43) 8434322
, w dniu:  25‑04‑2008 13:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑09‑2015 14:20:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie