Dział Pomocy Środowiskowej, Świadczeń i Usług


Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej, Świadczeń i Usług należy:

 1. rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej, opiekuńczo-wychowawczych i socjalnych, w zakresie wspierania rodziny, łagodzenia skutków bezrobocia, integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie;

 2. organizowanie i prowadzenie działalności zmierzającej do zapobiegania stanom powodującym konieczność udzielania świadczeń w zakresie pomocy społecznej;

 3. rzetelne prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami;

 4. udzielanie i organizowanie świadczeń w placówkach pomocy społecznej - zgodnie z realnymi możliwościami MGOPS i wykazanymi potrzebami podopiecznych:

  • pieniężnych,

  • w naturze,

  • w usługach;

 5. inicjowanie i podejmowanie odpowiednich przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji świadczeń;

 6. przygotowywanie decyzji w sprawach przyznawania świadczeń w zakresie pomocy;

 7. składanie sprawozdań, analiz i bieżących informacji z realizacji powierzonych zadań;

 8. czuwanie nad wykorzystaniem środków finansowych na pomoc społeczną zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 9. prowadzenie działalności związanej z wydawaniem artykułów w naturze;

 10. prowadzenie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem i obsługą komputerów, programów komputerowych, systemów informatycznych i przetwarzaniem danych,

 11. prowadzenie Punktu informacyjnego i poradnictwa dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy.

 

Imię:
Jakub
Nazwisko:
Madziara
Tytuł:
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Monika
Nazwisko:
Brzezińska
Tytuł:
Starszy pracownik socjalny
Email:
mbrzezinska@mgops.wielun.pl
Telefon:
519419393, (43) 843-43-22 wew.38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Julia
Nazwisko:
Strugała
Tytuł:
asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Kamila
Nazwisko:
Król
Tytuł:
asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Ilona
Nazwisko:
Lichacy
Tytuł:
Asystent rodziny
Telefon:
(43) 843-12-05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Adriana Krzyżanowska-Skupińska
Imię:
Adriana
Nazwisko:
Krzyżanowska-Skupińska
Tytuł:
Asystent rodziny
Telefon:
(43) 843-12-05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Izabela
Nazwisko:
Klatka
Tytuł:
Starszy specjalista pracy socjalnej
Email:
iklatka@mgops.wielun.pl
Telefon:
519419389, (43) 843-43-22 wew. 37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Milena
Nazwisko:
Kamińska
Tytuł:
Główny specjalista pracy socjalnej
Email:
mkaminska@mgops.wielun.pl
Telefon:
519419397, (43) 843-12-05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Ilona
Nazwisko:
Karbownik
Tytuł:
Starszy specjalista pracy socjalnej
Email:
ikarbownik@mgops.wielun.pl
Telefon:
519419399, (43) 843-12-05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Jolanta
Nazwisko:
Krysiak
Tytuł:
Starszy specjalista pracy socjalnej
Email:
jkrysiak@mgops.wielun.pl
Telefon:
519419387, (43) 843-43-22 wew.41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Ilona
Nazwisko:
Karbownik
Tytuł:
Starszy specjalista pracy socjalnej
Email:
ikarbownik@mgops.wielun.pl
Telefon:
519419399, (43) 843-12-05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Milena
Nazwisko:
Kamińska
Tytuł:
Główny specjalista pracy socjalnej
Email:
mkaminska@mgops.wielun.pl
Telefon:
519419397, (43) 843-12-05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Monika
Nazwisko:
Brzezińska
Tytuł:
Starszy pracownik socjalny
Email:
mbrzezinska@mgops.wielun.pl
Telefon:
519419393, (43) 843-43-22 wew.38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Izabela
Nazwisko:
Klatka
Tytuł:
Starszy specjalista pracy socjalnej
Email:
iklatka@mgops.wielun.pl
Telefon:
519419389, (43) 843-43-22 wew. 37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Jolanta
Nazwisko:
Krysiak
Tytuł:
Starszy specjalista pracy socjalnej
Email:
jkrysiak@mgops.wielun.pl
Telefon:
519419387, (43) 843-43-22 wew.41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Julia
Nazwisko:
Strugała
Tytuł:
asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Kamila
Nazwisko:
Król
Tytuł:
asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Jakub
Nazwisko:
Madziara
Tytuł:
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Ilona
Nazwisko:
Lichacy
Tytuł:
Asystent rodziny
Telefon:
(43) 843-12-05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Adriana Krzyżanowska-Skupińska
Imię:
Adriana
Nazwisko:
Krzyżanowska-Skupińska
Tytuł:
Asystent rodziny
Telefon:
(43) 843-12-05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 23 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Maria Gieroń , w dniu:  12‑10‑2007 08:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Konieczny
email: zkonieczny@mgops.wielun.pl tel.:(43) 8431206 fax: (43) 8434322
, w dniu:  12‑10‑2007 08:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑02‑2024 09:29:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie