Aktualności


„Usługi na rzecz niepełnosprawnych”- edycja 2019

27‑09‑2019 12:32:11

Informacja dotycząca Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu informuje, iż Gmina Wieluń została zakwalifikowana do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Program ten  zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym, jakim jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych. Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych. Skierowany jest  do osób w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji  wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Z wsparcia w ramach Programu mogą skorzystać osoby spełniające warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 350% obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł, dla osoby w rodzinie 528 zł.
Gmina Wieluń na realizację zadania otrzymała środki w  kwocie 90.086,40 zł .

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie informacja_618039.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie Dzień Pracownika Socjalnego_431942.png
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wakacje 2017

31‑07‑2017 11:10:33

Wakacje w Świetlicy Środowiskowej w Wieluniu upłynęły pod hasłem „Cztery żywioły”. Uczestnicy zapoznali się z żywiołem Ziemi, Ognia, Wody i Powietrza. Dowiedzieli się o ich właściwościach oraz roli jaką odgrywają w naszym życiu. Wykonywali doświadczenia i próbowali formułować własne wnioski.

     Wychowankowie uczestniczyli w zajęciach sportowo-rekreacyjnych na basenie i boisku. Brali udział w wielu atrakcyjnych zajęciach i zabawach. Wspólnie wykonywali Ocean 3D, własny model globusu czy też ryby kolczatki przy użyciu wykałaczek. Dzieci, dzięki warsztatom w Muzeum Ziemi Wieluńskiej zapoznały się z tradycyjną metodą wykonywania wycinanek z papieru, a w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej przenieśli się w magiczny świat Pipi Lansztrung i krainę Smoka Wawelskiego.

     Dodatkową atrakcją dla wychowanków była wycieczka do Torunia. Dzieci uczestniczyły w warsztatach w piekarni, gdzie własnoręcznie wykonywali pierniki, ponadto zwiedzili m.in. Rynek z Ratuszem, pomnik Mikołaja Kopernika, ruiny zamku krzyżackiego oraz Fort IV.

     Każdego dnia uczestnicy świetlicy otrzymywali śniadanie i obiad oraz podwieczorek w postaci owoców.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie DSCN1834_406785.JPG
Zdjęcie DSCN1863_406784.JPG
Zdjęcie DSCN1983_406786.JPG
Zdjęcie DSCN2004_406788.JPG
Zdjęcie DSCN2021_406787.JPG
Zdjęcie DSCN17761_406789.jpg

    

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
658KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Iluzja czy rzeczywistość ?

31‑01‑2017 13:29:14

     W czasie ferii zimowych w świetlicy środowiskowej odbyło się wiele atrakcyjnych i ciekawych zajęć dla dzieci i młodzieży.
     Ferie zimowe upłynęły pod hasłem „ Iluzja czy rzeczywistość”. Uczestniczy świetlicy  przenieśli się w świat chemii i iluzji. Uczyli się iluzjonistycznych sztuczek oraz wykonywali doświadczenia chemiczne. Później prezentowali swoje nowo zdobyte umiejętności.
     Wychowankowie uczestniczyli w zajęciach sportowo-rekreacyjnych na lodowisku i krytej pływalni. Najmłodsi wzięli udział  w zajęciach sportowych na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4.  Młodzież, dzięki prowadzonym warsztatom w Muzeum Ziemi Wieluńskiej uczyła się rozpalać ogień za pomoc krzemienia i krzesiwa. Dzieci z kolei przenieśli się w świat epoki lodowcowej śladem „ Sida”. Na zajęciach dowiedziały się jakie zwierzęta żyły w tym okresie i jak wyglądało życie ludzi . Dodatkową atrakcją dla najmłodszych było wykonanie portretu Sida na ścianie.
     Pozytywnych  emocji dostarczyły wychowankom turnieje m.in. w tenisa stołowego lub przy  użyciu konsoli X-box.
     Każdego dnia uczestniczy świetlicy otrzymywali śniadanie i obiad oraz podwieczorek w postaci owoców. 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

W rodzinnym gronie

23‑12‑2016 12:18:33

     Zgodnie z tradycją Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu zorganizował Wieczerzę Wigilijną dla samotnych i najbardziej potrzebujących mieszkańców Wielunia oraz uczestników Świetlicy Seniora. Spotkanie odbyło się w dniu 20.12.2016 r. w sali bankietowej „Werona” dzięki hojności sponsorów – państwa Renaty i Marcina Wojciechowskich. W wieczerzy wzięli udział również: Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oraz ksiądz prałat Marian Stochniałek. Wieczerza rozpoczęła się wspólną modlitwą. Wszyscy złożyli sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem, a po spożyciu wigilijnych potraw, wspólnie kolędowali.
     W dniu 21.12.2016 r. przy wigilijnym stole  spotkali się uczestnicy świetlic środowiskowych w Wieluniu i Olewinie.  Wychowankowie podzielili się opłatkiem i wspólnie zasiedli do uroczystej kolacji, gdzie kosztowali m.in. zupy grzybowej, ryby, kapusty  z grochem oraz świątecznego ciasta. Na zakończenie dzieci otrzymały paczki świąteczne.
     Następnego dnia 22.12.2016 r. w Świetlicy Środowiskowej w Wieluniu odbyło się „Spotkanie Gwiazdkowe ”. Dzieci i  rodzice kolędowali oraz brali udział  w zabawach związanych z tematyką  Bożonarodzeniową.
     W czasie tych spotkań panowała radosna i rodzinna atmosfera.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

500+ na każde dziecko od 1 lipca 2019 roku

27‑05‑2019 10:30:05

Rozszerzenie programu "Rodzina 500 plus" także na pierwsze i jedyne dziecko to jeden z projektów wchodzących w skład tzw. nowej piątki.

Obecnie świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych – 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością.

Po rozszerzeniu programu 500 plus będzie przysługiwać na wszystkie dzieci do 18 lat. Prawo do świadczenia będą miały również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18 lat).

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać od 1 lipca online, a od 1 sierpnia także w urzędzie lub pocztą.

W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec i sierpień.

Znowelizowana ustawa wprowadza trzymiesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Obecnie świadczenie 500 plus przysługuje – co do zasady – od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Nowela umożliwi także przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu rodzicowi dziecka w razie śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres, lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku.

Obecnie z programu korzysta ponad 3,6 mln dzieci, czyli 52 proc. wszystkich dzieci do 18. roku życia. Według szacunków MRPiPS po rozszerzeniu programu skorzysta z niego 6,8 mln dzieci.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

"Rodzina 500 plus"

10‑02‑2016 11:26:48

W dniu 17 lutego 2016 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, określającą warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mieszkańcy naszej gminy będą mogli składać od momentu uruchomienia programu "Rodzina 500 plus", czyli od kwietnia 2016 r. w Samodzielnym Referacie Świadczeń Rodzinnych w Wieluniu, mieszczącym się przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 14.

Aktualne informacje o pracach nad programem "Rodzina 500 plus" można pozyskać na stronie http://www.mpips.gov.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 221 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 23
Informacja wytworzona przez:
Justyna Dybek , w dniu:  09‑02‑2009 12:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Konieczny
email: zkonieczny@mgops.wielun.pl tel.:(43) 8431206 fax: (43) 8434322
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑09‑2019 12:35:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive