Komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
534KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o naborze na psychologa, specjalistę w zakresie uzależnień oraz specjalistę pracy z osobami dotkniętymi zjawiskiem przemocy

23‑01‑2018 12:45:47
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie o naborze.pdf
23‑01‑2018 12:47:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
547KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 1 (psycholog).doc
23‑01‑2018 12:47:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
53KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 2 (spejalista w zakresie uzależnień).doc
23‑01‑2018 12:47:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
52KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 3 (trening umiejętnosci wychowawczych).doc
23‑01‑2018 12:47:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
53KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
350KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zapytanie ofertowe

26‑10‑2017 13:35:51
Dokumenty:
Plik pdf Zapytanie ofertowe.pdf
26‑10‑2017 13:38:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
11MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 1_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc
26‑10‑2017 13:38:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
147KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 2_Formularz ofertowy.doc
26‑10‑2017 13:38:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
72KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie dotyczące zatrudnienia

14‑09‑2017 14:12:17
Dokumenty:
Plik pdf OGŁOSZENIE dotyczące zatrudnienia.pdf
14‑09‑2017 14:13:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
329KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 1 (dla doradcy zawodowego) PAI 2017.doc
14‑09‑2017 14:13:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 2 (dla prawnika) PAI 2017.doc
14‑09‑2017 14:13:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 3 (dla psychologa) PAI 2017.doc
14‑09‑2017 14:13:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
39KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 4 (dla ratownika medycznego) PAI 2017.doc
14‑09‑2017 14:13:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
265KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o wyniku naboru na asystenta rodziny

04‑01‑2017 12:44:17
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowiska asystenta rodziny zatrudniono Panią Ilonę Lichacy.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zmiany związane z centralizacją VAT

28‑12‑2016 09:14:46

     W związku z art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454), a także wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r., sygn. C-276/14 - od dnia 1 stycznia 2017 r. dla celów rozliczeń VAT jednostki organizacyjne Gminy Wieluń nie będą mogły być uznawane za podmioty odrębne od Gminy.

W związku z powyższym informuję, że od dnia 1 stycznia 2017 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu, zwany dalej MGOPS - na gruncie VAT będzie subpodatnikiem Gminy i zobowiązany będzie do rozliczenia VAT należnego.
Umowy zawierane przez MGOPS w Wieluniu, w imieniu i na rzecz Gminy, w miejscu obejmującym dane identyfikacyjne podmiotu zawierającego umowę powinny zawierać właściwe dane identyfikacyjne Gminy Wieluń oraz w miejscu obejmującym dane identyfikacyjne podmiotu reprezentującego Gminę – dane MGOPS w Wieluniu.

Faktury VAT dotyczące MGOPS należy wystawiać na:

Nabywca:

Gmina Wieluń
Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń
NIP: 832-19-61-078

Odbiorca:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Okólna 7, 98-300 Wieluń

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
70KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
303KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 56 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Konieczny
email: zkonieczny@mgops.wielun.pl tel.:(43) 8431206 fax: (43) 8434322
, w dniu:  14‑08‑2006 13:42:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Konieczny
email: zkonieczny@mgops.wielun.pl tel.:(43) 8431206 fax: (43) 8434322
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
20‑03‑2018 09:08:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive