Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021


Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Gmina Wieluń w 2021 roku przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, który będzie finansowany z Funduszu Solidarnościowego. Wartość zadania wynosi 57.600,00 zł. Całkowity koszt dofinansowania wynosi 57.600,00 zł. Umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 r. środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania została podpisana w dniu 31 maja 2021 r.

Głównym celem programu  jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobami z orzeczeniami równoważnymi,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W 2021 r. do Programu zostanie zakwalifikowanych 6 osób tj. 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Wieluń.

Zakres i wymiar usług dostępnych w ramach  Programu :

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w wymiarze 240 godzin.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

  • Karta zgłoszenia do Programu „ Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2021,
  • Orzeczenie o niepełnosprawności,    
  • Karta oceny stanu dziecka/ osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM,
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Realizatorem Programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu, przewidywany termin realizacji programu lipiec - grudzień 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (43)8434322 lub (43)8431206 .

Gmina przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawnośći lub orzeczeniem równoważnym, która:

  • ma  niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  • wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
  • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Gmina bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny /lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta / pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić właśnie do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Sołtysiak , w dniu:  29‑03‑2022 09:53:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Konieczny
email: zkonieczny@mgops.wielun.pl tel.:(43) 8431206 fax: (43) 8434322
, w dniu:  29‑03‑2022 09:53:07
Data ostatniej aktualizacji:
29‑03‑2022 10:01:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie