Dodatek osłonowy


Informacja

13‑01‑2022 11:41:27

Informacja dla mieszkańców Gminy Wieluń ws. uprawnień wynikających
z ustawy o dodatku osłonowym

W dniu 4 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100,00 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość dochodu nie przekracza kwoty 1.500,00 zł na osobę.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  1. 400,00/500,00 zł* dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  2. 600,00/750,00 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2-3 osób;
  3. 850,00/1.062,50 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4-5 osób;
  4. 1.150,00/1.437,50 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób .

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania, dot. wnioskodawców, których gospodarstwo domowe wykorzystuje urządzenie grzewcze, tj. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, po zgłoszeniu źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota dodatku osłonowego wynosi 20,00 zł.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można składać od miesiąca stycznia do października 2022 roku na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Wypłata dodatku zostanie realizowana w 2022 roku w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal mogą ubiegać się o wsparcie (powinny wtedy złożyć wniosek do 31 października 2022 r.), i wówczas wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do dnia 2 grudnia 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

W sprawie wniosków o przyznanie dodatku osłonowego należy kontaktować się z Samodzielnym Referatem Świadczeń Rodzinnych w Wieluniu ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 14, tel. 43 886 02 80.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Gasztyk , w dniu:  05‑01‑2022 10:21:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Konieczny
email: zkonieczny@mgops.wielun.pl tel.:(43) 8431206 fax: (43) 8434322
, w dniu:  05‑01‑2022 10:21:20
Data ostatniej aktualizacji:
05‑01‑2023 09:45:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie