Projekty EFS


Informacja dotycząca trwałości projektu „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim”

02‑11‑2021 12:44:23

Z dniem 30 września 2021 r. zakończyła się realizacja partnerskiego projektu „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim” w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach zapewnienia trwałości projektu, rozumianej jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług oferowanych w ramach projektu, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu ogłasza gotowość przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, tj. 2 lata i 9 m-cy, do świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz do świadczenia usług w ramach 30 miejsc wsparcia w formie placówki wsparcia dziennego – świetlicy środowiskowej w Wieluniu.

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
140KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Projekt "Centrum usług środowiskowych w powiecie wieluńskim"

04‑09‑2019 08:52:43
Dokumenty:
Plik pdf Harmonogram działań.pdf
11‑03‑2021 08:10:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
132KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o realizacji projektu.pdf
11‑03‑2021 08:10:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
111KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Regulamin uczestnictwa w projekcie.pdf
11‑03‑2021 08:10:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
209KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Formularz zgłoszeniowy.pdf
11‑03‑2021 08:10:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
173KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenie uczestnika projektu.pdf
11‑03‑2021 08:10:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
143KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o wynikach rekrutacji

08‑02‑2019 14:03:21

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu informuje, iż Komisja Rekrutacyjna do projektu „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim” dokonała wyboru uczestników projektu dla obu form wsparcia przewidzianych w projekcie, tj.  usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz  rozszerzonego wsparcia świetlicy środowiskowej.
 
Komisja dokonała weryfikacji złożonych dokumentów zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
 
Wszystkie osoby, które wyraziły chęć udziału w projekcie  spełniają warunki formalne i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie.

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zakończenie VI edycji projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu"

15‑01‑2014 08:25:47

Wraz z końcem roku zakończyła się realizacja szóstej edycji projektu. W 2013 roku wsparciem objętych zostało 49 podopiecznych Ośrodka, w tym 24 kobiety i 25 mężczyzn.
Podopieczni bardzo licznie skorzystali z porad psychologa i doradcy zawodowego, uczestniczyli w zajęciach grupowych obejmujących trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Uczestniczyli w szkoleniach zawodowych, które wyposażyły ich w nowe kompetencje umożliwiające zaistnienie na rynku pracy. 7 osób uzyskało uprawnienia operatora wózków jezdniowych, 16 poznało obsługę kas fiskalnych z terminalem kart płatniczych, kolejne 5 osób uzyskało uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV, a 1 osoba otrzymała uprawnienia do obsługi ładowarek jednonaczyniowych kl. III.
Chętni mieli okazję zapoznać się z podstawami obsługi komputera i Internetu na kursie dla początkujących.
Wsparciem objęliśmy także otoczenie naszych klientów. Z okazji Dnia Dziecka uczestnicy projektu wraz ze swymi dziećmi wzięli udział w wycieczce kulturalno-integracyjnej do Parku Jurajskiego w Krasiejowie i Ogrodu Zoologicznego w Opolu.
Uwieńczeniem wszystkich zeszłorocznych działań było spotkanie gwiazdkowe, na którym uczestnicy projektu w świątecznej atmosferze, kosztując wigilijnych potraw, otrzymali certyfikaty uczestnictwa w projekcie oraz świąteczne paczki.
Udział w projekcie z pewnością pozwolił wielu naszym podopiecznym, oderwać się od codzienności i nawiązać nowe przyjaźnie.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny i systematyczny udział w projekcie, życzymy im powodzenia w poszukiwaniu pracy i realizacji życiowych celów,
a zainteresowanych udziałem w kolejnej edycji projektu zapraszamy do kontaktu
z pracownikami Ośrodka.

Poniżej kilka zdjęć obrazujących różne działania.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie Zdjecie zakończenie prokektu _015_381441
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie Zdjecie zakończenie prokektu _015_381440
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie Zdjecie zakończenie prokektu _015_381439
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie Zdjecie zakończenie prokektu _015_381438
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie Zdjecie zakończenie prokektu _015_381436
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 16 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Edyta Zawada , w dniu:  11‑01‑2012 14:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Konieczny
email: zkonieczny@mgops.wielun.pl tel.:(43) 8431206 fax: (43) 8434322
, w dniu:  11‑01‑2012 14:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑11‑2021 12:45:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie