Aktualności


Ogłoszenie

25‑10‑2022 14:31:27

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu ogłasza dodatkowy nabór uczestników do Gminnego Programu Osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022.

Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania w MGOPS w Wieluniu ze strony internetowej: https://bip-mgops.um.wielun.pl/bipkod/29489573  lub osobiście w siedzibie Ośrodka, ulica Okólna 7, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem e-mail mgops_wielun@post.pl )

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

07‑09‑2022 12:05:04

Informujemy, że od dnia 12.09.2022r. (poniedziałek) punkt w budynku przy ul. Królewskiej 1 (I piętro) będzie zamknięty.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać w siedzibie Samodzielnego Referatu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 14 w Wieluniu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

23‑08‑2022 10:43:20


Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie mieszkańców Gminy Wieluń złożeniem wniosku o wypłatę dodatku węglowego informujemy, że od dnia 24 sierpnia 2022 r. wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać również w centrum miasta, w budynku przy ul. Królewskiej 1 ( I piętro).

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można nadal składać w siedzibie Samodzielnego Referatu Świadczeń Rodzinnych przy ul.Polskiej Organizacji Wojskowej 14 w Wieluniu, zachęcamy jednak mieszkańców Gminy Wieluń do składania wniosków w punkcie przy ul.Królewskiej 1, gdzie będą wydawane i przyjmowane tylko wnioski o wypłatę dodatku węglowego.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dodatek węglowy

12‑08‑2022 13:13:09

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 11 sierpnia 2022 r. podpisał ustawę o dodatku węglowym.

Wzór wniosku znajduje się na stronie: https://bip-mgops.um.wielun.pl/bipkod/30291939

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

500+ na każde dziecko od 1 lipca 2019 roku

27‑05‑2019 10:30:05

Rozszerzenie programu "Rodzina 500 plus" także na pierwsze i jedyne dziecko to jeden z projektów wchodzących w skład tzw. nowej piątki.

Obecnie świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych – 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością.

Po rozszerzeniu programu 500 plus będzie przysługiwać na wszystkie dzieci do 18 lat. Prawo do świadczenia będą miały również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18 lat).

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać od 1 lipca online, a od 1 sierpnia także w urzędzie lub pocztą.

W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec i sierpień.

Znowelizowana ustawa wprowadza trzymiesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Obecnie świadczenie 500 plus przysługuje – co do zasady – od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Nowela umożliwi także przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu rodzicowi dziecka w razie śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres, lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku.

Obecnie z programu korzysta ponad 3,6 mln dzieci, czyli 52 proc. wszystkich dzieci do 18. roku życia. Według szacunków MRPiPS po rozszerzeniu programu skorzysta z niego 6,8 mln dzieci.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 r.

28‑01‑2021 08:44:16

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

  • Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

  • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.