Dobry start (300+)


Świadczenie dobry start (300+)

Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego, bez względu na dochód :

 1. rodzicom,

 2. opiekunom faktycznym,

 3. opiekunom prawnym,

 4. rodzinom zastępczym,

 5. osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,

 6. dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,

 7. dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,

 8. osobom uczącym się.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 1. przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

 2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób  uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

 1. ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem  roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się  kończy 20. rok życia;

 2. ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia ( w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.)

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

 1. jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,

 2. na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start, a w przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie dobry start przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy – w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku online za pomocą portali E-PUAP, Emp@tia, PUE-ZUS oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Bank BGŻ BNP Paribas.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Pliki do pobrania

01‑07‑2019 12:50:09
Dokumenty:
Plik pdf Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start.pdf
10‑07‑2020 12:50:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
128KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start.pdf
10‑07‑2020 12:50:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
108KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Gasztyk , w dniu:  12‑06‑2018 14:04:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Konieczny
email: zkonieczny@mgops.wielun.pl tel.:(43) 8431206 fax: (43) 8434322
, w dniu:  12‑06‑2018 14:04:58
Data ostatniej aktualizacji:
11‑03‑2021 12:28:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive